Muita Alexpertin tarjoamia hoitomenetelmiä

 

NLP

NLP, neurolingvistinen prosessointi - on kaikenikäisille sopiva käytännönläheinen ja tavoitteellinen erilaisten ongelmien ratkaisumenetelmä. NLP:ssä tähdätään aina suoraan ongelman ratkaisemiseen, ei sen pitkäaikaiseen analysointiin.

 

NLP on poikkitieteellinen mallikokoelma ajattelun menetelmistä joita käyttäen rakennamme käsityksemme todellisuudesta.

Kaikki NLP-menetelmät ovat myönteisiä ja ihmistä tukeviä. Niiden avulla voi asettaa itselleen tavoitteita, tunnistaa rajoittavia uskomuksia ja muuttaa käyttäytymistapojaan. NLP:tä voi käyttää sekä arkielämän vuorovaikutustilanteissa että omien rajoittavien ajattelutottumusten tunnistamiseen ja muuttamiseen.

 

TRE

TRE (Trauma Releasing Exercises) on sarja harjoituksia kroonisten jännitystlojen purkamiseen ja levollisuuden ja sisäisen rauhan palauttamiseen. Pelon, huolen ja levottomuuden aiheuttamat syvät krooniset lihasjännitykset alkavat vähitellen vapautua kehossa.

 

Yksinkertainen, helposti opoittava ja kivuton liikesarja laukaisee kehon luonnollisen kroonista jännitystä purkavan mekanismin, minkä seurauksena voi vapautua sekä tuoreista että vuosien ja vuosikymmenien taiaisita pienten ja suurten shokkien ja traumojen luomista työstämättömistä jännitystiloista. TRE soveltuu kaikille, myös lapsille, ja erityisesti stressaavaa työtä tekeville ja stressaavassa elämäntilanteessa eläville.

 

Mindfulness eli MBSR

(Mindfulness-Based Stress Reduction)-menetelmä - Rentoutus ja stressinhallinta hyväksyvän tietoisen läsnäolon avulla

Mindfulness eli hyväksyvä tietoinen läsnäolo tarkoittaa läsnäoloa juuri tässä hetkessä kaikkine tämän hetkisine tuntemuksineen, niiden sallimista ja hyväksymistä tuomitsematta tai pyrkimättä muuttamaan niitä. Ollessamme tietoisesti läsnä havainnoimme kaikkea, sekä itseämme että ympäristöämme, erityisellä tavalla; tietoisesti nykyhetkessä, hyväksyen ja arvostelematta sitä, mitä nousee esiin.

 

Mindfulness on ennaltaehkäisevän lääketieteen professori Jon Kabat-Zinnin 1970-luvun lopulla kehittämä menetelmä, jonka avulla voit tulla tietoisemmaksi ajatuksistasi, tunteistasi ja kehosi tuntemuksista. Mindfulness-menetelmä perustuu yksinkertaisiin ja helposti opittaviin mietiskely- ja joogaharjoituksiin. Niissä harjoitellaan hyväksyvän, tietoisen läsnäolon asenteen omaksumista ja sen tuomista jokapäiväiseen elämäämme. Pyrkimyksenä on pikemminkin hyväksyä ja oppia elämään ongelmiemme kanssa, kuin päästä niistä eroon.

 

Tietoinen läsnäolo on ikivanha buddhalainen harjoitus. Myös joogalla on vuosituhantiset perinteet Intiassa. Kumpikin näistä on aikojen kuluessa todettu toimiviksi menetelmiksi. Mindfulness eli MBSR on käytännönläheinen sovellutus näistä vanhoista harjoitteista, lisättynä nykyajan psykologisella tietämyksellä ihmismielestä. Menetelmässä harjoitteita sovelletaan siten, ettei kenenkään tarvitse, hyötyäkseen harjoitteista, tutustua näihin perinteisiin tarkemmin.

 

Hyväksyvää tietoista läsnäoloa voi oppia kursseilla tai yksilöohjauksessa. Kurssit kestävät kahdeksan viikkoa sisältäen kahdeksan kahden tunnin (2h) sessiota.