NLP

NLP, neurolingvistinen prosessointi - on kaikenikäisille sopiva käytännönläheinen ja tavoitteellinen erilaisten ongelmien ratkaisumenetelmä. NLP:ssä tähdätään aina suoraan ongelman ratkaisemiseen, ei sen pitkäaikaiseen analysointiin.

NLP on poikkitieteellinen mallikokoelma ajattelun menetelmistä joita käyttäen rakennamme käsityksemme todellisuudesta.

Kaikki NLP-menetelmät ovat myönteisiä ja ihmistä tukeviä. Niiden avulla voi asettaa itselleen tavoitteita, tunnistaa rajoittavia uskomuksia ja muuttaa käyttäytymistapojaan. NLP:tä voi käyttää sekä arkielämän vuorovaikutustilanteissa että omien rajoittavien ajattelutottumusten tunnistamiseen ja muuttamiseen.