Mitä Alexander-tekniikka on?

Alexander-tekniikka on uudelleenoppimisprosessi, jossa pyritään omaksumaan uudelleen ihmisen luonnollinen tapa liikkua ja olla, toisin sanoen ominaisuus, joka itse kullakin on ollut luonnostaan lapsena. Ajan mittaan olemme huomaamattamme omaksuneet toimintaamme hankaloittavia tapoja liikkua ja toimia. Seurauksena saattaa olla jäykkyyttä niskassa, kumarat hartiat tai selkäkipuja, jotka hankaloittavat päivittäisiä toimiamme. Alexander-tekniikan avulla voimme muuttaa tapaa, jolla kannamme kehoamme, kävelemme ja toimimme työelämässä. Liikkeistämme voi tulla jälleen luontevia ja ryhdistämme luonnollinen ja tasapainoinen.

Alexander-tekniikassa on kyse niskan, pään ja selän keskinäisistä suhteista. Kun ne ovat optimaalisessa suhteessa toisiinsa nähden, kehon toiminta on kevyttä ja helppoa. Liike tapahtuu ikään kuin itsestään, vaivattomasti.

Alexander-tekniikkaa käyttäen voimme tulla vähitellen tietoisemmiksi itsestämme ja kehomme asennosta. Opimme toimimaan ilman ylimääräistä jännitystä kehossamme. Tekniikan oppiminen tapahtuu aina pätevän AT-opettajan henkilökohtaisessa ohjauksessa. Sitä ei voi oppia kirjoja lukemalla tai kirjekurssilla. Opetus on käytännön harjoittelua: oppilasta tuetaan ja ohjataan sekä fyysisesti että sanallisesti.

Suomessa Alexander-tekniikkaa on voinut oppia 1980-luvun lopulta. Kaikilla opettajilla on kolmivuotinen opettajakoulutus takanaan.

Alexander-tekniikan historiaa >>